Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi bölümü amacı, öğrencilerin aktif katılımı artıran eğitim gereç ve modellerinin tasarlanması, uygulanması, geliştirilmesi ve diğer anabilim dallarına danışmanlık hizmeti sağlamasıdır. Tıp eğitimi ile ilgili yeni gelişmelerin izlenmesi, bilimsel alanlarda projeler geliştirilmesi, eğitim müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunulması, eğiticilerin eğitimine yönelik kurs ve seminer programlarının oluşturulması, öğrencilere yönelik yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, aktif öğrenmeye dayalı eğitimin organize edilmesi, senaryoların hazırlanması ve modül değerlendirilmesinde koordinasyonunun sağlanması gibi önemli projelerin büyük bir kısmi gerçekleştirilmiş ve bir kısmi da yakın vade hedeflerimiz arasındadır.

TR