Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji, bilimi eski yunanca hastalık anlamındaki ‘pathos’ teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel(logos) yöntemlerle incelenmesi yani hastalık bilimi anlamında kullanılır. Geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patoloji; Histoloji, anatomi ve fizyolojide öğrenilen normal bilgilerden sonra, hastalıklı organların çıplak gözle veya mikroskop altındaki anormal görünüşlerini ekleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Görüntünün karar vermeye çok yardımcı olduğu alanlarda, patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür. Patoloji tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur. Yalnızca tıp fakültesini bitirenler tıbbi patoloji uzmanı olabilirler.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Seçil TECELLİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Fahri ŞAHİN

TR