Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızda rutin tanı hizmeti ve araştırmalar, Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Seroloji, Mikoloji, Moleküler laboratuvarlarında yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda nöbet sistemiyle kesintisiz hizmet verilmektedir. Bu hizmet, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, eğitimli ve deneyimli personelimizle en üst düzeyde verilmeye çalışılmaktadır.

Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü (Yüksek lisans, Uzmanlık-Doktora) öğrencilerinin eğitimi için zengin materyale sahiptir. Öğrenciler rutin hizmet, seminer, makale ve nöbet uygulamaları ile yeterli deneyimi kazanabilecekleri, ayrıca araştırma yapabilecekleri uygun bir ortamda çalışır. Eğitiminde ulusal ve uluslararası eğitim standardının sağlanmasına çalışılmaktadır. Anabilim dalımızda planlanan araştırmalarda, evrensel bilimsel temellere dayanan, ancak toplumun ve kurumun gereksinimi karşılayacak konulara ağırlık verilmektedir.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Gündüz

Arş. Gör. Hatice KÖSE

 

TR