Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ile organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin aydınlatılması önemli ölçüde gerçekleşmiştir. Nükleik asitlerin ve proteinlerin, hastalıklarda tanı ve tedavi amaçlı kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, kök hücre ve gen tedavisi uygulamalarını içeren hücre temelli yöntemlerin tanı ve tedavide kullanılmaya başlanması, moleküler tıp ve biyoteknoloji alanında yeni bir dönem başlatmıştır. Tüm gelişmelerin ışığında, tıbbi biyoloji ve genetik biliminin önemi daha da artmıştır.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik anabilim dalının amacı, biyolojik olaylar ile hastalıkların moleküler mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilen, edindiği bilgileri teşhis ve tedavide kullanabilen hekimler ile temel/uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilen bilim insanları yetiştirmektir.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Şebnem ÖZALP ERENLER

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MUTLU

 

TR