Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yaşamın kimyasından farksız olan biyokimya; biyomoleküllerin yapısını, işlevlerini, birbirleri ile etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlıda metabolizmanın işleyişi, metabolik yolakların kontrolü, metabolizmadaki bozuklukların incelenmesi biyokimyasal araştırmalar kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra tıpta, hastalıkların tanısı açısından önem taşıyan klinik biyokimya, çeşitli vücut materyallerinin, çeşitli kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile incelenmesini kapsamaktadır.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT

Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma OZYALIN

Dr. Öğr. Üyesi. Önder OTLU

Arş. Grv. Mehmet ERDEM

Arş. Gör. Zeynep KURT

 

TR