Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyoloji kısaca; röntgen (x ışınları), ses dalgaları gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak vücuttaki hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile uğraşan bir anabilim dalı, bir uzmanlık alanıdır.
Radyoloji, X–ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Radyolojide tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; radyografik incelemeler, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mammografi, floroskopi, ultrasonografi, ve X–ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemler tanı amacıyla elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde kullanılırken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi Bülent PETİK

 

TR