Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi; iyonize radyasyon kullanarak kanser, bazen de kanser dışı hastalıkların tedavisini amaçlayan, radyasyonun etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir ana bilim dalıdır.
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, kanserin multidispliner tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılan ana 3 önemli tedavi yönteminden biridir. Radyoterapi genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılabildiği gibi tek başına da tedavide kullanılabilmektedir. Son yıllarda Radyasyon Onkolojisi dalında kullanılan cihaz ve uygulamalarda, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel büyük gelişmeler yaşanmıştır
Tıp fakültesi eğitiminde radyasyonun fiziksel ve biyolojik etkilerinin tanınması, radyoterapi uygulamaları ve endikasyonlarının öğretilmesi, tedaviye bağlı erken ve geç yan etkilerin tanınması ve radyasyon kazaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

TR