Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MTÜ Tıp Fakültesinde Kalite Güvence Çalışmalarıyla İlgili Toplantı Yapılmıştır

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah ZAYMAN koordinatörlüğünde Kalite Güvence Çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve toplumsal katkı süreçleri çerçevesinde İç Tetkikleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

TR