Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ
Tıp etik kurallarını benimseyen, üst düzeyde bilgi birikimine sahip nitelikli hekimler ve bilim insanları yetiştiren, ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve kaliteli sağlık hizmetleri sunan ve bu işlevleri etkin şekilde koordine eden öncü bir kurum olmak.
  VİZYONUMUZ

Tıp eğitiminde insan hayatı ve sağlığına değer veren, bilimsel araştırmalarda ve sağlık hizmeti sunumunda öncü, sağlık politikalarında belirleyici, sürekli gelişeni uluslar arası ölçütlere uygun eğitim gerçekleştiren, mezunu ve üyesi olmaktan onur duyulan seçkin bir Tıp Fakültesi olmaktır.

TR