Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın kuruluşu Tıp Fakültesinin faaliyete geçiş tarihine dayanmaktadır. Anabilim Dalı’mız bünyesinde temel jinekolojik ve obstetrik bakım, kolposkopi, infertilite (kısırlık), yüksek riskli gebeliklerin yönetimi ve ürojinekolojik tedaviler modern çağın sağladığı tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Doğumhane, lohusa servisi, septik servis, cerrahi servisi, perinatoloji servisi ve üremeye yardımcı tedaviler ünitesinin bulunduğu servisler hasta kabul etmektedir. Acil hizmetler ve doğumhane hizmetleri 24 saat çalışma esasına göre verilmektedir.

 

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Engin YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ALADAĞ

 

 

 

TR