Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İmmünoloji Anabilim Dalı

İmmünoloji son yıllarda gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde hızlı gelişim gösteren bir bilim dalıdır. İmmünolojinin temel inceleme alanı olan bağışıklık sistemi tüm canlı organizmalarda yaşamsal bir öneme sahiptir.

İmmün sistem organizmanın kendine yabancı olan antijenleri doğal ve kazanılmış komponentleri arasındaki çok yönlü ve karmaşık işleyiş ve denge sayesinde tanıyıp yok edebilme yeteneğindedir., Ülkemizde hem sağlık hem de diğer biyolojik bilim dallarında yapılacak temel immünolojik araştırmaların önemi büyüktür. İmmünoloji bilimi, allerjik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları (AIDS, viral ve bakteriyal enfeksiyonlar, paraziter hastalıklar), yeni aşılar, kanser oluşumu, primer ve sekonder immün yetersizlikler ve tedavileri, otoimmün ve romatizmal hastalıkların gelişimi ve tedavileri, solid organ transplantasyonu, kemik iliği transplantasyonu gibi farklı alanlarda araştırmalarını yürütmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YABAŞ
TR