Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İç ve Dış Paydaşlar

Tıp Fakültesinin Paydaşları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinin çalışmalarında başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için işbirliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları vardır. Fakültemiz, stratejilerini paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemiştir.

 

Paydaş Analizi

Tablo 18. Paydaş Listesi
Paydaşlar İç Paydaş / Dış Paydaşlar/

Müşteri

Neden Paydaş Önceliği
Öğrenciler İç Paydaş Hizmet alan Öncelikli
Öğretim Elemanları İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İdari Personel İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Fakülte Anabilim Dalları İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Ziraat Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Genel Sekreterlik İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İdair ve Mali İşler

Daire Başkanlığı

İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Hukuk Müşavirliği İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İl Sağlık Müdürlüğü

PersonelHizmetleri

Dış Paydaş Temel ortak Birlikte çalış
İl Sağlık Müdürlüğü

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetler birimi

Dış Paydaş Temel ortak Birlikte çalış
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Personel Özlük Birimi

Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Maaş Mutemetliği ve Döner Sermaye

Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
İnönü Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
TİTCK Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış,İzle
Halk Bankası Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış

 

Paydaş – Ürün / Hizmet Matrisi

 

 

 

 

 

 

 

Paydaş Adı

 

 

1- Mezuniyet Öncesi Eğitim

 

 

2- Mezuniyet Sonrası Eğitim

 

 

3- Araştırma

 

 

4-Öğretim üye ve yardımcılarının faaliyetlerinin düzenlenmesi

 

 

5- Sağlık Hizmeti Sunumu

 

 

Tıp Doktoru

 

Tıp Bilim Doktoru

Sınav, soru ve belge Sağlam hizmeti  

Eğitim ve  öğretim

 

 

Uzman

 

 

Yandal Uzmanları

Uzmanlık ve yandal Öğrencilerinin özlük haklarının takibi ve uygulanması  

 

Proje

 

Bilimsel Yayın

 

 

Kitap

 

 

Patent

 

Teknik Destek

 

 

Özlük Hakları

Hastanede sunulan tanı, tedavi ve izleme yönelik sağlık

      hizmetleri

 

Koruyucu Toplum sağlığı hizmeti

Öğrenciler + + + + + + + + + +
Öğretim Elemanları + + + + + + + + + + + + + +
İdari Personel + + + + + + + + + +
Anabilim Dalları + + + + + + + + + + + + + +
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi       +       + + + + +      
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

      +       + + + + +      
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

      +       + + + + +      
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi       +       + + + +        
Ziraat Fakültesi       +       + + + + +      
Genel Sekreterlik + + + + + + + + + + + + + + +
 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

       

+

                     
İdair ve Mali İşler

Daire Başkanlığı

+ + + +       +       +      
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı       +       + + +   +      
Hukuk Müşavirliği       +     +           +    
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı + + + +                      
 

Personel Daire Başkanlığı

         

+

 

+

 

+

           

+

   
Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı       +       + + + + +      
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı + +   +     +                
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı       +                      
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekimlik

+ + + + +
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Maaş Mutemetliği ve Döner Sermaye

+
İl Sağlık Müdürlüğü + + + + +
İl Sağlık Müdürlüğü

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetler birimi

+
İnönü Üniversitei + + +
Halk Bankası +
TİTCK + + + + +

 

 

 

 

TR