Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk sağlığını; organize edilmiş toplum çalışmaları ile çevre sağlık koşullarını düzeltip, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşam kalitesini artırılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Halk Sağlığı başka bir ifade ile; çevre sanitasyonu, bulaşıcı hastalıkların denetimi, bireylerin sağlıkları konusunda eğitimi, hekimlik ve diğer sağlık mesleklerini örgütleyerek hastalıkların erken tanısı ve koruyucu sağlık ile yaşam kalitesini yükseltme eylemleri sonucunda her bireyin kendisinin doğuştan gelen sağlıklı olma hakkını gerçekleştirmesini sağlayan mültidisipliner bir bilimdir.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Serdar Deniz

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ

TR