Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları, hava kirliliği, endüstriyel kirleticiler, allerjik faktörler, sigara kullanımına bağlı olarak günümüzde sıklığı gittikçe artan ve hemen hemen her yaşta her kesimi ilgilendiren Akut-kronik bronşitler, astım, KOAH, pnömoni, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığının teşhis ve tedavisini yapan bir bölümdür.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Erdal İN

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KIRICI BERBER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ALTINTOP GEÇKİL

TR