Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Özgür KATRANCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGEL

 

TR