Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji canlıyı oluşturan yapıların ve organların fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Fizyoloji normal ve patolojik durumlarda bu fonksiyonların moleküler düzeyden organ ve sistem düzeyine kadar tüm kademelerde nasıl meydana geldiği ile ilgilenmektedir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde yer alan Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve elemanları bu kapsamda eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim Dalımız,

» Tıbbi fizyoloji konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olan ve bu bilgileri diğer tıp bilimleriyle ilişkilendirecek temel beceriyi,
» Tıbbi fizyoloji alanındaki gelişmeleri takip etme becerisini,
» Laboratuvar güvenliğini sağlama becerisini ve Tıbbi fizyoloji laboratuvar cihazlarını kullanma becerisini kazanan hekimler ve bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anabilim Dalımızda öğrenci ve egzersiz fizyolojisi laboratuarlarımız bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda; egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Doç.Dr. Cihat UÇAR
Ana Bilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

E-mail: cihat.ucar@ozal.edu.tr

   

Çalışma alanları: Fizyoloji


Dr.Öğr.Üyesi Mukaddes PALA
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

E-mail: mukaddes.pala@ozal.edu.tr

 

Çalışma alanları: Fizyoloji

Arş.Gör. Dilara ALTAY ÖZTÜRK
Öğretim Elemanı

Özgeçmiş

E-mail: dilara.altayozturk@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Fizyoloji

Arş.Gör. Saadet Merve İLÇİN
Öğretim Elemanı

Özgeçmiş

E-mail: merve.ilcin@ozal.edu.tr

 

Çalışma alanları: Fizyoloji

TR