Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Ergün KUTLUSOY
Başkan
Prof. Dr. Murat ALADAĞ
Üye
Prof. Dr. Abuzer GÜNDÜZ
Üye
Prof. Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Üye
Doç. Dr. Engin YILDIRIM
Üye
Doç. Dr. Özgür KATRANCIOĞLU
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAĞCI UZUN
Üye
Serkan DİVARCI
Raportör
TR