Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Eğitim Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Feyza İNCEOĞLU
Dönem 1 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: feyza.inceoglu@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Biyoistatistik

Dr. Öğr. Üyesi Saime SEZER SONDAŞ
Dönem 1 Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: saime.sezersondas@ozal.edu.tr

  

Çalışma alanları: Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr. Cihat UÇAR
Dönem 2 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: cihat.ucar@ozal.edu.tr

   

Çalışma alanları: Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAĞCI UZUN
Dönem 2 Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: gokce.uzun@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Anatomi

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YABAŞ
Dönem 3 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: mehmet.yabas@ozal.edu.tr

   

Çalışma alanları: İmmünoloji

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ALTINTOP GEÇKİL
Dönem 3 Eğitim Koordinatör Yardımcısı (MBU Sorumlusu)

Özgeçmiş

E-mail: aysegul.geckil@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Doğu KARAHAN
Dönem 4 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: dogu.karahan@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Dahiliye

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Aslı MELEKOĞLU
Dönem 4 Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: nuriyeasli.melekoglu@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğr. Üyesi Kerim UĞUR
Dönem 5 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: kerim.ugur@ozal.edu.tr

 

Çalışma alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇİÇEK
Dönem 5 Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: mehmet.akcicek@ozal.edu.tr

 

Çalışma alanları: Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Aslı BOLAYIR
Dönem 6 Eğitim Koordinatörü

Özgeçmiş

E-mail: asli.bolayir@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÖKÇE
Dönem 6 Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: gokhan.gokce@ozal.edu.tr

 

Çalışma alanları: Beyin Sinir ve Cerrahisi

TR