Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ZAYMAN
Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: emrah.zayman@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş

E-mail: nese.karakas@ozal.edu.tr

    

TR