Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı

Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek; ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebilecektir. Bu noktada Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda hafta içi her gün eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim saatlerinde sürekli yayın takibi için tüm bölümün katıldığı makale saatleri, asistanlarla yürütülen kitap saatleri, olgu sunumları, seminerler, araştırma toplantıları, video kayıtları üzerinden eğitim toplantıları, her öğretim üyesi ile bireysel denetim saatleri, düşünce atölyesi adıyla tartışma toplantıları yapılmaktadır.

Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanları: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanısıra; konsültasyon-liyazon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve araştırma metodolojisi eğitimi verilmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları, ülkemizde çocuğa yönelik politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri, okullara eğitim danışmanlığı, psikometrik değerlendirmeler ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır.

AKADEMİK KADRO

TR