Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyofizik Anabilim Dalı

TANITIM

Biyofizik; Fiziksel, fizikokimyasal ve matematik analiz yöntemleri ile bilgisayar tekniklerini kullanarak biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını açıklayan bilim dalıdır.

Temel Tıp Bilimleri içerisinde yer alan Biyofizik, canlı organizmaların yapı ve işleyişine ait olayları fiziksel prensipler ve yöntemlerle açıklayan multidisipliner bir bilim dalıdır.  Biyofizik Anabilim Dalı, bu disipline ait eğitim ve araştırma faaliyetleri içerisinde yer alan insan vücudundaki biyofiziksel olayların daha etkin bir şekilde açıklanmasının yanı sıra, tıpta tanı ve tedavi amacı ile kullanılan pek çok teknolojinin temel prensiplerinin anlaşılmasına, bunların başarılı bir şekilde kullanılmasına ve yeni tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Biyofizik alanı temel tıp eğitimi ve öğrenimi bu amaca doğrudan hizmet etmektedir.

 Vizyon;

Ulusal ve Uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans ve Doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmek,

Uluslararası alanda niteliği yüksek bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir araştırma merkezi olmak,

Kendi alanı ile ilgili nitelikli bilgi ve beceri gerektiren tanı ve tedaviye yönelik uygulamaları hizmete sunmak.

 Misyon;

Anabilim Dalı Akademik kadrosunu oluşturmak, 

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kendi alanı ile ilgili başarıyı sürdürmek ve yükseltmek,

Eğitim ve araştırma laboratuarlarının kurulması için girişimde bulunmak, 

Biyofizik Yüksek Lisans programı açmak,

Bölgesel işbirliği ile Biyofizik Doktora programı oluşturmak,

Kendi alanında ve yakın disiplinler tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası kongrelere ve kurslara daha etkin katılım gerçekleştirmek,

Eğitim-Öğretim;

Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 ders kurulları içerisinde teorik ve pratik biyofizik eğitim-öğretimi.

Prof.Dr. Mehtap DÜZ
Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

E-mail: mehtap.duz@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Biyofizik

Doç. Dr. Onur ÖZTÜRK
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

E-mail: onur.ozturk@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Biyofizik

TR