Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anesteziyolojinin iki bölümü vardır. Bunlar genel anestezi ve bölgesel anestezidir. Genel anestezi beyin ve merkezi sinir sistemi üzerine etki eder. Bölgesel anesteziyse vücudun belli bölgesine duyu kaybı oluşturmak için kullanılır. Anestezi sayesinde hastalar için ameliyatlar ağrısız ve hatırlanmayan işlemler olurlar.

ANESTEZİYOLOJİ NEDİR?

Anestezi bilimi ya da Anesteziyoloji (Fransızca: anesthésiologie), herhangi bir cerrahi girişim öncesinde, esnasında ve sonrasında, hastanın güvenliğini gözeten; ağrı duyusunun giderilmesi dahil olmak üzere tüm bakımına yoğunlaşan tıp ile alakalı bir bilim dalıdır.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın uygulama alanları:
Anestezi uygulanacak hastaların değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanması
Cerrahi, obstetrik, vb. tedavi edici ve tanısal girişimler sırasında hastalara sedasyon/anestezi uygulanması, ağrının giderilmesi ve vital fonksiyonlarının takibi,
Kritik hasta yönetimi sağlamak için Yoğun bakım üniteleri kurmak ve travma hastalarının yönetiminin sağlanması,
Perioperatif dönemde ve kritik durumdaki hastada homeostazın izlenmesi ve restore edilmesi,
Akut, kronik, kansere bağlı ve ağrılı sendromların tanı ve tedavisini,
Gerek perioperatif dönemde gerekse postoperatif, yoğun bakım ve travma hastalarında homeostazın korunmasını,
Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması,
Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanmasını,
Anestezi ve yoğun bakım tedavisi ile ilgili medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini,
Fizyolojik fonksiyonlar ve ilaç etkilerini değerlendirmek, hasta bakımının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla klinik ve temel bilimler düzeyinde araştırma yapılması.
Uzmanlık öğrencilerine tek başına bir anestezi kliniğini, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesini yönetebilecek düzeyde eğitim veren klinik bir bilim dalıdır.
Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Mesut ÖTERKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖYLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN

TR