Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Anatomi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hıdır PEKMEZ
Ana Bilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

E-mail: hidir.pekmez@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: AnatomiDr. Öğr. Üyesi Gökçe BAĞCI UZUN
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

E-mail: gokce.bagciuzun@ozal.edu.tr

    

Çalışma alanları: Anatomi

Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Furkan ARPACI
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

    

Çalışma alanı: Anatomi

Arş. Gör. Merve AYDIN
Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Anıl KAYA
Öğretim Elemanı

TR