Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Aile hekimi, hastalara biyopsikososyal yaklaşım tarzını benimser. Aile hekimi sunduğu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür. Aile hekimi, koruyucu hekimlik yaklaşımıyla, hastaların sağlık bilincini artırmak için de çalışır.

TR