Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Adli tıp Anabilim Dalı

Adli tıp, canlılarda ve ölülerde; travmanın kanıtlarını, etkilerini, meydana geliş şekillerini ve sonuçlarını inceleyen, bilimsel değerlendirmeler yaparak sonuçların yasal bir dile dönüşmesini sağlayan bir tıp disiplinidir. Aynı zamanda yasal makamlara gereken insana ait tüm bilgileri bilimin ışığında yorumlayarak bilirkişilik hizmeti verir. Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında son yıllarda büyük gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Gerek yasal düzenlemeler, gerekse bilimsel anlamdaki bu gelişmelere ülkemiz Tıp Fakültelerinden mezun olacak hekim adaylarının da sahip olması gerekmektedir.

Bu amaçla Adi Tıp Anabilim Dalımızda Lisans öğrencilerimize mesleki yaşamlarında karşılarına çıkabilecek adli olgularla ilgili teorik ve pratik dersler verilmektedir. Aynı zamanda hekimin yasal sorumlulukları, insan hakları, hasta hakları konularında da sunumlar yapılmaktadır.

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimimiz, uzmanlık öğrencisini; bir adli tıp uzmanın tıp ve hukuk arasında ileri düzeyde bilgiye sahip olduğu ve adli tıbbın tüm alanlarında sorumluluk alabileceği bilgi ve beceriyi kazanıp, bunu pratik anlamda uygulayabileceği seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde sayısal sıkıntı bulunan adli tıp uzmanlık alanında, bilimin öncülüğünde, bağımsız ve tarafsız karar verebilecek adli tıp uzmanı yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Nusret AYAZ
TR