Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ek Madde 1 Kapsamında Yatay Geçiş Başvuruları Sonuçları

Tıp Fakültesi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

Ek-1 Madde Kapsamında Yapılan Yatay Geçiş

Kesin Kayıt Duyurusu

 

 

Sonuçlar İçin Tıklayınız

 

Yatay Geçiş Takvimi:

Asil Kayıt Tarihi: 06.09.2021 – 10.09.2021

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER: 

(Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kayıt için getirmesi gereken evraklar)

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Yatay geçiş yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair onaylı belge (Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınacak)

3-  2 Adet fotoğraf (vesikalık)

4- Daha önceleri Ek-Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge.(Bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

Bütün işlemler ilan edilen tarih aralığında yerine getirilecek olup, ilan edilmiş süreler dışında işlem talebi için herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Yukarıda istenen belgelerden eksik olanların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

TR